Как се пише: гъстонаселен, гъсто-населен или гъсто населен?

 • Правилно е да се пише слято – гъстонаселен, също и гъстонаселена, гъстонаселено, гъстонаселени.
   
  Холандия е гъстонаселена държава и там дори разстоянията между селищата са малки.
  Юскюдар е един от големите и гъстонаселени райони в Истанбул.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ