Как се пише: географски или геогравски?

Правилно е да се пише географски, също и географска, географско. Правописът на думата може да се провери със сродната география, в която след проблемната съгласна има гласна.

Географското положение на Австралия е причина за приоритетното развитие на морския и на въздушния транспорт.
Ако знаем географската ширина и географската дължина на дадено място, лесно ще го намерим – то е там, където се пресичат съответният паралел и меридиан.
С тази наредба се определят правилата за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език.