Как се пише: година-две; година, две или година две?

 • Когато означава приблизителен период от време, се пише полуслято – година-две.
   
  Надявам се за година-две да стабилизирам доходите си и да тегля кредит за жилище.
  След година-две тук всичко ще се промени.

 • Когато има изброяване, се пише със запетая.
   
  Откога го познаваш – година, две, три?