Как се пише: надве-натри; надве натри; надве, натри или на две, на три?

 • Когато означава ’набързо, небрежно’, се пише полуслято – надве-натри.
   
  Да беше се постарал малко повече – пак си свършил работата надве-натри!
  Щом хапна надве-натри, легна и заспа, както си беше с дрехите.

 • Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам