Как се пише: гореуказан, горе-указан или горе указан?

 • Правилно е да се пише слято – гореуказан, също и гореуказана, гореуказано, гореуказани.
   
  Въведено е ограничение за спиране и паркиране на гореуказаното място в периода от 12:00 до 17:00 ч. на 08.05.2019 г.
  Всички гореуказани видове радиатори се отнасят към секционния тип (сглобяват се от детайли).э

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ