Как се пише: грамотността или грамотноста?

Правилно е да се пише грамотността (грамотност + определ. член та).

Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четенето и писането на родния или на официалния език в държавата.
На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността.