Как се пише: поддръжка, подръжка или поддържка?

Правилно е да се пише поддръжка, мн.ч. поддръжки. Думата се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -дръж-.

Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата подд-ръ-жка  има две съгласни – жк, затова се пише по този начин.

Поддръжката на този сайт от неспециалист е напълно възможна при наличие на оптимална и гъвкава система за администрация.
С перфектен синхрон, оригинални поддръжки и фантастично пързаляне фигуристите обраха овациите на публиката.