Как се пише: григориански или грегориански?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч – григориански/грегориански, също и григорианска/грегорианска, григорианско/грегорианско. До 2012 г. правилна беше само формата григориански.

През 1916 г. в България е въведен григорианският/грегорианският календар.
Григорианските/Грегорианските песнопения са едногласни и се изпълняват без музикален съпровод.