Как се пише: гюле или гюлле?

Правилно е да се пише гюле, мн.ч. гюлета. Преди 2002 г. формите гюле и гюлле бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Думата е заета от турски – gülle.

Иванка Христова става олимпийска шампионка по тласкане на гюле през 1976 г.
При тримесечната обсада на Варна през 1828 г. руските топове са хвърлили 37 000 пълни гюлета, 8600 кухи гюлета и 2500 гранати.