Как се пише: мигновено или мигновенно?

 • Правилно е да се пише с едно нмигновено.
   
  Visa тества система за мигновено уведомяване за операции с банкови карти.
  Внимавайте с мигновеното отслабване, защото крие рискове.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното мигновен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нмигновеният, мигновения, мигновена, мигновено, мигновени.
   
  Антивирусната програма се отличава с мигновена реакция при поява на нови вируси.
  За импровизацията са нужни остър ум и мигновени реакции.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Всеки следващ символ в думата или израза, който търсите, променя мигновено показаните резултати.
  Когато изкуството идва от сърцето, публиката мигновено го разпознава.