Как се пише: мигновено или мигновенно?

 • Правилно е да се пише с едно нмигновено.
  Visa тества система за мигновено уведомяване за операции с банкови карти.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. Прилагателното мигновен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нмигновеният, мигновения, мигновена, мигновено, мигновени.
   
  Антивирусната програма се отличава с мигновена реакция при поява на нови вируси.
  Бързите диети обещават мигновени резултати, но могат да окажат отрицателно влияние върху здравето ви.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
  Всеки следващ символ в думата или израза, който търсите, променя мигновено показаните резултати.