Как се пише: хазаин или хазяин?

Двете форми са дублетни – хазаин/хазяин, мн.ч. хазаи/хазяи, и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на хазаин. Думата е заета от руски – хозяин.

Съседите се оплакали на хазаина/хазяина, че всяка вечер сме вдигали шум.
Търся стая под наем без хазаи/хазяи.