Как се пише: вишна или вишня?

Правилно е да се пише вишна. Преди 2002 г. формите вишна и вишня бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

Ликьорът има свеж аромат и вкус на узряла вишна.
В периода на цъфтеж вишната е особено красива, затова в някои райони се отглежда като декоративен вид.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 194.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 215.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 167.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,