Как се пише: хилядагодишен или хилядогодишен?

Правилно е да се пише хилядагодишен, също и хилядагодишна, хилядагодишно, хилядагодишни.

В музея се съхраняват две картини с над хилядагодишна история.
И ще се понесе в галоп по граничните камъни, по пътищата на хилядагодишните дъбове, из дупките и ямите.