Как се пише християнство – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква, защото е название на религия.

Армения е първата държава в света, приела християнството като официална религия.
Основните направления в християнството са три: православие, католицизъм и протестантство.