Как се пише: имения, именият или именния, именният?

 • Правилните форми на прилагателното име са следните: именен, именния, именният, именна, именната, именно, именното, именни, именните. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (именен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н.
   
  именен списък, именният списък, именните списъци
  българската именна система, именно склонение

 • Единственото изключение е, когато имен се употребява в съчетание с ден. Тогава всички форми на прилагателното име са с едно н:
   
  имен ден, имения ден, именият ден, имени дни, имените дни

Изключението е фиксирано в словника на предишния официален правописен речник (Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 383), в който са дадени формите имен, именият, имения; имени (ден). В предговора му обаче са посочени именният (ден), именни (дни) (с. 26).

В настоящия Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 302 са включени формите имен, имения(т), имени, а също именен, именния(т), именна, именно, именни без допълнителни пояснения.