Как се пише: именувам (се) или именовам (се)?

Правилно е да се пише именувам (се).

Нека именуваме триъгълника АВС.
От 2003 г. Художествената гимназия в София се именува Национално училище за изящни изкуства „Никола Петров“.