Как се пише инж. – с главна или с малка буква?

Правилно е да се пише с малка буква – инж. (съкращение на инженер). Званията се пишат с малка буква, тъй като са съществителни нарицателни, а не собствени имена.

Новият изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД е инж. Николай Пелтеков.
Съдът приема заключението на вещото лице инж. Димитрина Стоянова и ѝ определя възнаграждение в размер на 1000 лв.