Как се пише: искрено или искренно?

 • Правилно е да се пише с едно нискрено.
   
  В класациите често попадат имена, които будят искрено недоумение у специалистите.
  Сюзън ги погледна с искрено удивление.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното искрен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нискрения, искреният, искрена, искрено, искрени.
   
  Тази искрена усмивка ободри притеснения човек.
  Искрените думи невинаги са красиви.

 • Думата искрено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Искрено ти пожелавам все така да си лъчезарна, мила и добра!
  Гневът му беше бликнал искрено и заслужаваше искрен отговор.