Как се пише: изчерпя (се) или изчерпам (се)?

Правилни са и двете форми – изчерпя (се)/изчерпам (се), също и изчерпиш (се)/изчерпаш (се), изчерпи (се)/изчерпа (се), изчерпим (се)/изчерпаме (се), изчерпите (се)/изчерпате (се), изчерпят (се)/изчерпат (се).

Когато се изчерпят/изчерпат всички възможности за диалог с ръководството на фирмата, ще преминем към организирани протести.
Може да прекратиш отношенията си с мобилния оператор просто като изчерпиш/изчерпаш предплатената сума.