Как се пише: изживени или изживяни?

Правилно е да се пише изживени.

По-голямата част от живота ми минава в преодоляване на травми, отколкото в пълноценно изживени моменти.
А тръпката от изживените емоции ще остави незабравими спомени за едно щуро лято в България! 

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В изживени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: изживян (но изживеният, изживения!), изживяна, изживяно.

Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен. (Цицерон)
„Нека вали” е откровен разговор със себе си, равносметка и ново начало – през погледа на изживяната любов.