Как се пише: изкусен или искусен?

Правилно е да се пише изкусен, също и изкусна, изкусно, изкусни. Думата има представка из- и корен -кус-.

Село Смилян е известно и с изкусните майсторки на везани родопски терлици.
„Антониу Коща обаче е изкусен преговарящ, много прагматичен човек, роден политик“, обобщава Марина Коща Лобу от Лисабонския университет.