Как се пише: излязох или излязах?

Правилно е да се пише излязох, също и излязохме, излязохте, излязоха. Формата на изляза за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих).

Радвам се, че излязох жив и здрав от това изпитание.
Струпахме раниците си в един ъгъл в хижата и пак излязохме навън.
Участниците в националната среща излязоха с обръщение към българските граждани.