Как се пише: изтръгвам, изтръгна или изтъргвам, изтъргна?

Правилно е да се пише изтръгвам, изтръгна. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думите изт-ръ-гвам, изт-ръ-гна има две съгласни, затова се пишат по този начин.

Събирането на билки трябва да става внимателно, без да се изтръгват корените.
Отново собственият ми свят ме погълна и не можех да се изтръгна от него.