Как се пише: изведнъж, изведнаж, изведнъш или изведнаш?

Правилно е да се пише изведнъж.

Звукът на компютъра изчезна изведнъж – какво да правя?
Малко преди изгрев слънце момъкът изведнъж почувствал страшна умора и му се доспало.