Как се пише: веднъж, веднаж, веднъш или веднаш?

Правилно е да се пише веднъж.

Проверявайте налягането на гумите поне веднъж месечно.
Веднъж дядото кихнал, момичето се засмяло и тозчас от устата му паднал трендафил.