Как се пише: иззад или изад?

Правилно е да се пише иззад. Предлогът е образуван от из + зад.

Иззад завоя изскача мощна кола със заслепяващи фарове.
Мария преглътна с усилие, събра сили и излезе иззад гърба на приятеля си.