Как се пише: поддръжник, поддържник или подръжник?

Правилно е да се пише поддръжник, мн.ч. поддръжници.

Думата се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -дръж-.

Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ.

След групата ър/ръ в думата подд-ръ-жник има две съгласни – жн, затова се пише по този начин.

Ърнест Хемингуей е известен поддръжник на републиканците и участник в Гражданската война в Испания (1936–1939).
Както всяка теория, така и психоанализата на Фройд има поддръжници и противници.