Как се пише: жътва или жетва?

Правилно е да се пише жътва. Преди 2002 г. формите жътва и жетва бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Жътвата на ечемика в област Стара Загора е приключила със среден добив 410 кг/дка.
Усилна жътва кипи из равното Софийско поле.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 263.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 323.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 259, 261.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,