Как се пише: железен, железни или желязен, желязни?

Правилно е да се пише железен, железни.

Железните оксиди са химични съединения, съставени от желязо и кислород.
Според скандинавската митология бог Тор носел железни ръкавици и размахвал тежък железен чук.

Правописът на тези форми се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В железен и железни не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: желязна, желязно.

От Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатическо море желязна завеса се е спуснала над континента. (Уинстън Чърчил)
Дядо ми имаше меч от черна дървесина и надвиваше с него храбри врагове, които се сражаваха с желязно и медно оръжие.