Как се пише: жизненонеобходим, жизнено-необходим или жизнено необходим?

 • Правилно е да се пише слято – жизненонеобходим, също и жизненонеобходима, жизненонеобходимо, жизненонеобходими.
   
  Стратегическата авиация се оказва жизненонеобходима за СССР след Втората световна война.
  Мазнините далеч не са зло за организма, а напротив – те са жизненонеобходими за добре функциониращото тяло.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим