Как се пише: жлъчка или злъчка?

Правилно е да се пише жлъчка.

Жлъчката е спомагателен орган на храносмилателната система, чиято основна функция е да съхранява жлъчен сок, спомагащ за храносмилането.
Не можеше да направи нищо – жлъчката изпълни гърлото му и почти го задуши.

Източник

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 262.

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,