Как се пише: къде, къде; къде-къде или къде къде?

Изписва се по различен начин, в зависимост от значението, което се влага.

 • Когато думата е повторена с цел да се подчертае нейното значение, се поставя запетая.
   
  Къде, къде си скрил документите?
  А къде, къде са сега всички, които възхваляваха президента?

 • Когато се употребява със значение ’доста, значително’, се пише с дефис (малко тире) – къде-къде.
   
  Преди десет години животът ни беше къде-къде по-труден.
  Момчето е талантливо, разбира се, но има къде-къде по-добри певци от него.

   
  Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам