Кога се пише запетая при както и?

Конструкциите със съюза както и са разнообразни, голяма част от тях са специфични и затова в тази статия са дадени само някои общи насоки.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при както и, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с както и (да), се отделя със запетая.
   
  Не е правилно широка гума да се слага на тясна джанта, както и тясна гума да се слага на широка джанта.
  Както и да го въртиш и сучеш, трябва да кажеш на треньора си за травмата.

   
  1.2. Когато служи за връзка между еднородни части* на изречението (при изброяване), пред както и се пише запетая.
   
  На хълма Трапезица са били разположени домовете на болярите и на висшето духовенство, както и много църкви.
  В изложбата на учениците правят впечатление смелите решения, яркият почерк, нетрадиционните идеи, както и овладеният рисунък.
  Учебният център предлага индивидуални уроци по математика, както и подготовка за кандидатстудентски изпити.

   
  1.3. Обособени части**, въведени с както и, се отделят от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Както и през 2019 г., Хонконг остава най-скъпият град в света за имигранти.
  Новият терминал на летището, както и пистата, вече е в експлоатация.
   
  (Но: Новият терминал на летището, както и пистата вече са в експлоатация.
  Не се поставя затваряща запетая, защото както и пистата не е обособена част. Това може да се разбере от формата на глагола. Тук е в мн.ч., тъй като се отнася и за терминала, и за летището. По-горе е в ед.ч., тъй като се отнася само за летището.)

 2. Пред както и не се пише запетая, когато непосредствено пред него има едносричен съюз.
   
  Имам какво да кажа, но както и досега съм правила, ще си замълча.
  Двустепенната вулканизация е малко по-трудна и както и сами се досещате, протича в два етапа.

_______________
* Еднородни части са тези, които изпълняват една и съща служба в изречението, например два или повече подлога; две или повече определения; две или повече допълнения и т.н.

** Обособени части са тези, които имат относителна интонационна и смислова самостоятелност в изречението и са незадължителна негова структурна и смислова съставка, т.е. изречението си остава цяло и завършено, ако се изключат.