Пише ли се запетая пред както следва?

 • Най-често както следва представлява просто изречение или начало на просто изречение, което се отделя със запетая от предходното просто изречение в рамките на сложното.
   
  Писмените работи на учениците се съхраняват в продължение на една година, както следва: от общинския кръг – в училището; от областния кръг – в училището координатор, определено от РУО; от националния кръг – в МОН.
   
  На 28.08.2015 г. в СОУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, се проведе вторият държавен изпит. Разпределението на учениците по предмети е, както следва:
  – география и икономика – допуснати 51 ученици, явили се 44;
  – биология и здравно образование – допуснати 36 ученици, явили се 28;
  – английски език – допуснат 1 ученик, явили се 1;
  – история и цивилизация – допуснат 1 ученик, който не се е явил.

 • Пише се запетая и между многосричен съюз (защото, когато, въпреки че и др.) и както следва.
   
  Това е така, защото, както следва от постоянната практика на Съда, припомнена в точка 31 от настоящото решение, само достатъчно съществено, а не каквото и да е нарушение на норма на правото на Съюза, защитаваща частноправните субекти, може да породи извъндоговорна отговорност на Съюза.

 • Не се пише запетая между едносричен съюз (и, а, но, че) и както следва.
   
  Стигнахме доста късно в града и както следва да се очаква, магазините бяха затворени.