Как се пише: кандърдисвам, кандърдисам или кандардисвам, кандардисам?

Правилно е да се пише кандърдисвам, кандърдисам. Думите се употребяват в разговорната реч. Заети са от турски – kandırmak.

Цяла седмица кандърдисваше Милена да излезе с него на среща.
С две-три думи ще кандърдисам родителите си да ми дават повече джобни пари.