С кавички ли се пишат имената на фирмите и компаниите?

 • Имената на фирмите, компаниите, търговските дружества и под. се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание. Абревиатурите АД, ООД, ЕООД остават извън кавичките.
   
  Фирма „Росица“ АД произвежда висококачествени трикотажни облекла.
  Американската компания „Фейсбук“ обяви, че ще изразходва поне 1 млрд. долара за новинарско съдържание през следващите три години.

 • Ако пред собственото име липсва фирма или компания, кавичките се запазват.
   
  Открийте най-близкия до вас магазин на „Кавалер“.
  Сред многобройните фирми за почистване на прозорци в София, ние от „Рефлекс М“ сме предпочитан партньор за частни и бизнес клиенти. 

 • Ако името на компанията е написано с латиница или с друга чужда азбука, то не се огражда с кавички.
   
  Американската компания Facebook обяви, че ще изразходва поне 1 млрд. долара за новинарско съдържание през следващите три години.

 • Ако името на компанията е написано с шрифт, различен от основния, то не се огражда с кавички.
   
  Открийте най-близкия до вас магазин на Кавалер.
  Американската компания Фейсбук обяви, че ще изразходва поне 1 млрд. долара за новинарско съдържание през следващите три години.