С кавички ли се пишат имената на местностите?

Имената на местностите се пишат без кавички, тъй като представляват собствени имена на географски обекти.

Местността Ормана се намира в землището на град Ямбол.
Праисторическото светилище в м. Градище, с. Долно Дряново, е от късния халколит.