Пишат ли се кавички при абревиатури?

 • При т.нар. инициални съкращения, написани с кирилица и латиница, не се поставят кавички.
   
  служба КОС
  дирекция СП
  отдел ЗД
  верига ресторанти KFC

 • Когато се представят в несъкратен вид, названията, написани с кирилица, се ограждат в кавички, защото представляват собствени имена – приложения в рамките на словосъчетания. Собствените имена, написани несъкратено с латиница, не се ограждат в кавички.
   
  служба Контрол на общоопасните средства“
  дирекция Социално подпомагане
  отдел Защита на детето
  верига ресторанти Kentucky Fried Chicken