Как се пише: киберсигурност, кибер-сигурност или кибер сигурност?

Правилно е да се пише слято – киберсигурност, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Холандия работи вече над третата си стратегия за киберсигурност.
Гарантирането на киберсигурността става все по-важно за компаниите заради увеличаващия се брой атаки срещу компютърните мрежи.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: киберигра, киберпространство.