Как се пише: високоскоростен, високо-скоростен или високо скоростен?

 • Правилно е да се пише слято – високоскоростен, също и високоскоростна, високоскоростно, високоскоростни.
   
  Работата по изграждането на високоскоростното трасе във Варна напредва.
  Съвременните високоскоростни влакове в редовна експлоатация развиват скорости до 350 – 400 км/ч.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим