Как се пише: киберзащита, кибер-защита или кибер защита?

Правилно е да се пише слято – киберзащита, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Технологичната компания залага на концепцията за петте вектора на киберзащита – безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност на данните (SAPAS).
Според специалистите причината за изтичането на личните данни е ниското ниво на киберзащита на НАП.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: киберигра, киберпространство.