Как се пише: колониален или колониялен?

Правилно е да се пише колониален, също и колониална, колониално, колониални. Думата е заета от френски – colonial.
В средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-.

Икономическият грабеж е нецивилизована форма на управление, срещан най-често в колониална Африка.
В своята дълга история Тайланд не е попадал под колониално владение.
Колониалните едноклетъчни организми са образувани от различен брой индивиди, свързани помежду си.