Как се изговаря: кòнчина или кончѝна?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Измина една година от внезапната кòнчина/кончѝна на нашия колега и приятел.
Митрополит Кирил беше избран за наместник-председател на Българската православна църква след кòнчината/кончѝната на патриарх Максим.