Как се пише: консенсус или консенсос?

Правилно е да се пише консенсус. Думата има латински произход – consensus.

Работодателите и синдикатите постигнаха консенсус за криминализиране на невнасянето на осигуровки.
Консенсусът за промени в бюджета се сведе до съгласие за повишаване на заплати.