Как се пише: континуитет или континюитет?

Правилно е да се пише континуитет. Думата е заета от немски (Kontinuität), но има латински корени (continuus ’непрекъснат’).

Константинос Папаригопулос въвежда в историографията теорията за континуитета между Древна Гърция и съвременна Гърция.
Софтуерът автоматично изважда повредената компютърна единица и осигурява оперативен континуитет на цялата система, т.е. тя продължава да работи и да предоставя услугите, които потребителите са заявили.