Как се пише: конюнктура или конюктура?

Правилно е да се пише конюнктура. Думата е заета от руски (коньюнктура), немски (Konjunktur) или френски (conjoncture), но има латински корени (coniungo ’съединявам’).

Цените са същите като миналата година заради икономическата конюнктура.
Не искам да се обвързвам с политически партии, не искам да съм част от конюнктурата.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 337.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 441.

Публикувано на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: ,