Как се пише: конюнктура или конюктура?

Правилно е да се пише конюнктура. Думата е заета от руски (коньюнктура), немски (Konjunktur) или френски (conjoncture), но има латински корени (coniungo ’съединявам’).

Цените са същите като миналата година заради икономическата конюнктура.
Не искам да се обвързвам с политически партии, не искам да съм част от конюнктурата.