Как се пише: Коран или Куран?

Правилно е да се пише Коран. Думата е заета чрез турски (Kuran) от арабски (qur’ān). Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното изписване и звучене.

Още от времето на Мохамед сурите от Корана се наизустяват.
Първият превод на Корана на европейски език е на латински и е направен през 1143 г.