Как се пише: кой или кои?

 • Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише кой. Това е форма за единствено число.
   
  Така и не стана ясно кой е счупил стъклото на входната врата.
  Знаете ли на кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония?

 • Когато местоимението се отнася за двама или повече души или предмети, се пише кои. Това е форма за множествено число.
   
  Не знам кои са тези хора на снимката.
  Ето кои фирми предлагат качествени млечни продукти.