Как се пише: конюнктурен или конюктурен?

Правилно е да се пише конюнктурен, също и конюнктурна, конюнктурно, конюнктурни. Думата е образувана от конюнктура.

Въпросът е дали сега моментът няма да се използва конюнктурно, за да се прокара по-голямо поскъпване на електроенергията.
Най-краткото определение за популизъм според повечето тълковни речници е „въздействие върху мнението на населението чрез поведение и обещания за мерки, които съответстват на конюнктурните настроения“.