Как се пише: кръстовище или крастовище?

Правилно е да се пише кръстовище, мн.ч. кръстовища. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме кръст, следователно се пише кръстовище.

Светофарът на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Филип Кутев“ вече е пуснат.
Отначало кръгови кръстовища е имало при значими сгради или паметници.